صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > فناوری اطلاعات 

نام واحد: فناوری اطلاعات

نام مسئول واحد: فرشید زحمت کش

محل قرار گیری: ساختمان جنب اتاق عمل ارتوپدی

شماره تماس داخلی:2011-2111

خدمات قابل رائه:

انجام خدمات نرم افزاری و سخت افزاری، شبکه ها