صفحه اصلی > درباره بیمارستان > تاریخچه بیمارستان 

بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس بزرگترين بيمارستان استان هرمزگان و يكي از بيمارستان مرجع استان مي باشد كه بيماران زيادي از سراسر استان و حتي استانهاي مجاور جهت اقدامات تشخيصي و درماني به اين بيمارستان ارجاع مي شوند. اين مركز آموزشي، تحقيقاتي، درماني و بهداشتي زير نظر دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان ميباشد.

طرح ابتدايي بيمارستان شهيد محمدي در سال 1346 بعنوان بيمارستان 70 تختخوابي به تصويب رسيد ولي در سال 1347 با تغيير به 222 تختخوابي شروع به ساخت گرديد و در سال 1359 پس از اتمام بناي ساختمان شروع بكار كرد. فعلاً با توجه به نياز استان با 450 تخت مصوب مشغول فعاليت ميباشد.

 

اين بيمارستان در تقاطع بلوار جمهوري اسلامي و بلوار امام حسين واقع شده است و گرچه در گذشته در حاشيه شهر قرار داشت اكنون با رشد سريع و روز افزون شهر بندرعباس به بيمارستاني در مركز شهر تبديل شده است.

تماس با بيمارستان ما به طرق زير امكان پذير است:

آدرس پستي: بندرعباس، بلوار جمهوري اسلامي

تلفن : 6-33347001-076