صفحه اصلی > ریاست > حراست 

مسئول حراست:آقای پرویز طاهری

مدرک تحصیلی: کارشناس  پرستاری

سوابق اجرایی:

سوپر وایزر بیمارستان 12 فروردین کهنوج(74-79)

مدیر پرستاری بیمارستان 12 فروردین کهنوج (80-84)

مدیر داخلی بیمارستان 12 فروردین کهنوج (84-85)

سرپرست بیمارستان 12 فروردین کهنوج (85-86)

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان منوجان (86-89)

کارشناس صدور پروانه ها و موسسات پزشکی و پیراپزشکی معاونت درمان (89-92)

سرپرست بیمارستان امام حسین شهرستان منوجان (93)

کارشناس صدور پروانه ها و موسسات پزشکی و پیراپزشکی معاونت درمان (94)

مسئول حراست بیمارستان شهید محمدی(خرداد 95 تا کنون)

طی 6 سال نماینده استان کرمان در شورای عالی استانهای کشور و نماینده شورای عالی استانها در وزارت بهداشت و درمان

 

شماره تماس: 6-33347001-076

داخلی 2001

تعریف حراست :

حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است. از جنبه اداری حراست به واحدی اطلاق می گردد که وظیفه حساس و خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت بیمارستان را در مقابل انواع انحراف های احتمالی و موجود بر عهده دارد.

هدف حراست :

الف) هدف کلان : پیش برد اهداف بیمارستان از طریق حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی

ب) هدف عملیاتی : ارائه مشورت و اطلاع رسانی به موقع به مدیران و اعمال نظارتهای موثر جهت ایمنی و سلامت منابع بیمارستان

شرح وظایف حراست :

- حفاظت فیزیکی

- حفاظت اسناد

- حفاظت پرسنلی

-حفاظت IT

- تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها

- کنترل تردد کارکنان و ارباب رجوع به بیمارستان، تاسیسات و اماکن طبقه بندی شده

- کنترل بر نصب و نظارت بر دوربین های مداربسته

- صدور مجوز تردد خودرو

- نظارت، آموزش و کنترل بر عملکرد نگهبانان

- نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول بیمارستان

-ایجاد دبیرخانه محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده

- نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن

-       ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به بالاترین مقام اجرایی

-        بررسی مشکلات ارباب رجوع

-     تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم جهت حفاظت از نحوه نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری