نام بخش:آندوسکوپی

مسئول بخش:فروغ حبیبی

رییس بخش:دکترسید حمید موسوی دارای فوق تخصص گوارش

تعداد پرسنل:یک پرستار،یک بهیار

تعداد پزشکان متخصص:دکتر موسوی،دکتر مشفع و دکتر اقبالیَ

موقعیت مکانی: طبقه اول اورژانس

دکترسید حمید موسوی رئیس بخش آندوسکوپی در خصوص آندوسکوپی می گوید: آندوسکوپی یا درون‌ب ینی عمل رؤیت درون بدن با مقاصد پزشکی است که با دستگاهی به نام آندوسکوپ صورت می‌گ یرد.

با استفاده از آندوسکوپ معاینه احشاء داخل شکمی از قبیل مری،روده ومعده فراهم می گردد.

حفره‌ها و راه‌گ اه‌های درون بدن امکان استفاده از دستگاه آندوسکوپ را برای معاینه پزشکی درون بدن فراهم کرده‌است. اصول کار آندوسکوپی استفاده از یک دوربین با بزرکنمایی می باشد

این پزشک فوق تخصص گوارش در ادامه گفت : امروزه در آندوسکوپی تصاویر گرفته شده از بدن به یک واحد پردازشگر ویدئویی منتقل می‌شوند و در بیشتر اعمال جراحی آندوسکوپی از ویدئو برای دیدن و ثبت عمل استفاده می‌شود. با این روش تصاویر رنگی قابل ضبط و ذخیره شدن و بزرگنمائی جهت تشخیص دقیق تر می باشد.

در بخش آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی در حال حاضر علاوه بر تمامی تجهزات مورد نیاز بخش های درمانی 2 دستگاه آندوسکوپ، 2 دستگاه ویدئواندوسکوپ و 2 دستگاه ویدئو کلونوسکوپ ،ماشین بیهوشی ، اندوسکوپ شوی و همچنین یک اندوسکوپ پرتابل چشمی برای بررسی خونریزی های مری و معده دربالین بیماران بد حالی که قابل انتقال به بخش آندوسکوپی نمی باشند وجود دارد .

وی در ادامه افزود :در بخش آندوسکوپی عمل هائی مانند اسکلروتراپی ،رابر باند(کنترل خونریزی) ،گذاشتن پگ،دیلاتاسیون ،بالون لاغری، هموروئیدکتومی،برداشتن جسم خارجی،پولیپکتومی(برداشتن پولیپ)،گذاشتن استنت جهت باز کردن مری و.. انجام می شود.

دکتر موسوی در خصوص ERCP گفت:

عمل ای آر سی پی برای مشخص کردن محل و برداشتن سنگها مجاری صفراوی کاربرد دارد در ERCP پزشک آندوسکوپ را به معده و سپس به درون روده هدایت می کند. سپس ماده رنگی خاصی را تزریق می نماید که به طور موقت مجاری دستگاه صفراوی را رنگی می نماید. سپس مجرای صفراوی مبتلا تعیین محل می شود و ازوسیله ای روی اندوسکوپ برای دیدن مجرا استفاده می شود. سنگ در یک سبد کوچک گیر انداخته شده و به وسیله اندوسکوپ بیرون آورده می شود.

لازم به ذکر است که بخش E.R.C.P در ساختمان اصلی و 5 طبقه واقع شده است. که در این بخش عمل هایی از قبیل برداشتن سنگ مجاری صفراوی ،تشخیص توده های مجاری صفراوی و گذاشتن استنت جهت باز کردن مجاری صفراوی و نمونه گیری از توده های مجاری صفراوی توسط پزشکان فوق تخصص گوارش انجام می شود..

خدمات ارایه شده:

·        آندوسکوپی

·        کولونوسکوپی

·        پولیپکتومی دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی

·        گذاشتن بالون لاغری

·        گشادکردن مری یا پیلور با بالون

·        اسکلروتراپی برای کنترل خونریزی گوارشی فوقانی وتحتانی

·        کنترل خونریزی واریس مری بوسیله باندلیگیشن

·        کنترل خونریزی گوارشی بوسیله هموکلیپس

·        کنترل خونریزی با سوزاندن زخم گوارشی بوسیله دستگاه آرگون پلاسما

·        پگ:لوله گاستروستومی که از طریق سطح شکم قرار داده میشود.

·        ای آر سی پی:اقدامی با آن پزشک سنگ ناحیه مجرای مشترک صفراوی را خارج نموده و درصورت نیاز استنت در مجرا قرار میدهند.

·        آمادگی برای اقداماتی که روی سیستم گوارشی فوقانی انجام میشود نخوردن و نیاشامیدن 8ساعت قبل از انجام پروسیجراست.

·         

·        آمادگی برای اقداماتی که روی سیستم گوارشی تحتانی انجام میشود از دوروز قبل با مصرف مایعات و ملین طبق دستورالعمل روتین انجام میشود.

 

شماره تماس داخلی بخش: 2030