بخش سی تی اسکن 

سوپر وایزر سی تی اسکن:آقای غریبی

در حال حاضر این مرکز شامل 2 دستگاه سی تی اسکن اسپیرال می باشد که یک دستگاه در اورژانس با مشخصات 2 اسلایس و در خود بخش سی تی اسکن 16 اسلایس از شرکت زیمنس می باشد . 

ساعت کاری : بصورت فعال شبانه روزی

سی تی اسکن یک روش تصویربرداری است که در این روش تصویربرداری از یک نوع ویژه از تجهیزات اشعه ایکس استفاده می شود تا تصاویر متنوع و مختلف از داخل بدن تهیه نماید. در نهایت این تصاویررا می توان روی صفحه مانیتور یا عکس های چاپ شده مشاهده کرد.

این مرکز در سال 1371 راه اندازی شد و سهم موثری در تشخیص بیماری ها بخصوص بیماران ضایعات مغزی و تشخیص توده های ریوی و شکمی ایفا کرد.

سی تی اسکن از مغز به جراحان مغز و اعصاب امکان تهیه نقشه درمان قبل از رفتن مریض به اتاق عمل را فراهم آورد که این امکان در روند درمان بیماران ضربه مغزی بسیار حیاتی است.

در سال 1371 دومین دستگاه سی تی اسکن در این بخش نصب گردید و در اسفند سال 1388 سومین دستگاه سی تی اسکن این مرکز نصب گردید که جزء پیشرفته ترین دستگاههای سی تی اسکن  در نوع خودش می باشد و از آن به عنوان سی تی اسکن اسپیرال نام برده می شود. با نصب این دستگاه تحول عظیمی در امر تصویربرداری استان ایجاد شد.

راه اندازی اورژانس بزرگ بندرعباس یک دستگاه سی تی اسکن در این بخش نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.این دستگاه به صورت شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه می کند که این امر خود قدم بسیار بزرگی در درمان بیماران اورژانس و سانحه دیده در استان است.

مرکز سی تی اسکن بیمارستان شهید محمدی علاوه   بر بیماران سرپایی به تمامی بیماران بستری در همه  بیمارستان های شهر بندرعباس و حتی بیماران استان های مجاور  نیز ارائه خدمت می نماید. که آمار بالای بیماران این مرکز خود  شاهد  این امر می باشد ( تعداد ماهیانه بیماران در این مرکز حدود 2000 بیمار می باشد).

قابل ذکر است که مرکز سی تی اسکن بیمارستان شهید محمدی بصورت 24 ساعته به مردم شریف استان هرمزگان خدمت رسانی می کند.

در حاضر این مرکز قابلیت انجام انواع تصویر برداری سی تی اسکن ساده و همراه با ماده حاجب را از قسمتهای مختلف بدن دارد.

بیماران محترم که میخواهند بصورت سرپایی سی تی اسکن انجام دهند میتوانند با مراجعه به بخش سی تی اسکن این بیمارستان و ارائه نسخه پزشک مراحل پذیرش و نوبت گیری را انجام دهند .

 

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن 5- 33347000-076 داخلی  2083 بخش سی تی اسکن تماس حاصل کنند .