صفحه اصلی > بخش های درمانی > اتاق عمل ها > اتاق عمل ارتوپدی 

 

نام بخش:     اتاق عمل ارتوپدی

نام مسئول بخش: خانم درویشی

تعداد کارکنان بخش:

شیفت صبح:   

منشی 1نفر،  پرستار 4نفر ، کاردان اتاق عمل 5نفر ، تکنسین اتاق عمل 1نفر، بهیار3نفر ، کاردان بیهوشی 2نفر ، کارشناس بیهوشی 3نفر ، نگهبان 1نفر ، بیماربر 2نفر ، خدمات 2نفر

 شیفت عصر:  

 پرستار 2نفر ، کاردان اتاق عمل 3نفر ، کاردان بیهوشی 2نفر ، کارشناس بیهوشی 1نفر ، بهیار 1نفر ، نگهبان 1نفر، بیماربر 1نفر،خدمات 1نفر

نوع خدمات ارائه شده:

انجام کلیه اعمال جراحی ارتوپدی شامل :

تعویض مفاصل لگن و زانو،فیکساسیون انواع شکستگیها با پلاک و کونچر و پین ،ترمیم پارگی تاندون و عصب ، ترمیم زخمها ،گچ گیری ، درمان ناهنجاریهای مادرزادی از جمله کلاب فوت ،خارج سازی اقلام کاشتنی از جمله پلاک و کونچر و پین ، آمپوتاسیون اندام دربیماران دیابتیک و ترومایی

شماره تماس با بخش:

درب ورودی اتاق عمل:2201

STATION: 2259-2207       

RICOVERY: 2256             

C.S.R: 2189