صفحه اصلی > بخش های درمانی > اتاق عمل ها > اتاق عمل جنرال 

نام بخش : اتاق عمل جنرال

نام رییس بخش : دکتر بهجتی

نام مسئول بخش : آقای بیداربخت

تعداد جراحان بخش :

37 جراح شامل:جراح عمومی  8 نفر،جراح توراکس  2 نفر، اورولوژی  6 نفر،ENT   4 نفر،چشم   8 نفر، فک و صورت  3 نفر، ترمیمی  3 نفر، مغزواعصاب   3 نفر

 

تعداد کارکنان بخش : 41 نفر

27 نفر کارشناس پرستاری

1 نفر کارشناس حسابداری

12 نفر کاردان

1 نفر بهیار

12 نفر خدمات اتاق عمل با مدرک سیکل

1 نفر نگهبان

 

نوع خدمات ارائه شده در بخش : پذیرش بیماران جهت انجام عمل جراحی – اقدامات پرستاری – انجام اعمال جراحی عمومی – اورولوژی – ENT – چشم – فک و صورت – ترمیمی و زیبایی – مغزواعصاب و جراحی توراکس

 

 

شماره تماس با بخش :  2023  -  2024