• تقدیر از پرسنل آزمایشگاه در روز آزمایشگاه
    جایگاه ازمایشگاه‌ در تشخیص و درمان بیماریها غیر قابل انکار است.

  • فراخوان شناسايي وارزيابي پيمانكار (درمانگاه عمومی)
    فراخوان عمومی (تعمیرتجهیز،بهره برداری اجاره مکان وبرنددرمانگاه عمومی شبانه روزی مستقل جهت ارائه خدمات پزشکی (اشخاص حقيقي صرفا پزشک )

  • بیماری سیلیاک را بیشتر بشناسیم
    بیماری سیلیاک بیماری که به دلیل حساسیت به پروتئین گندم یا به عبارتی گلوتن ایجاد می شود

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی ایران تلفن: 5-07633347000  فاكس:07633345003 ايميل:shmh@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved