نام بخش یا واحد : آنژیوگرافی

رئیس بخش: دکتر فرشیدی

مسئول بخش :آمنه فلاحت

شماره تماس 6-33347001-076

داخلی 2146-2147-2143

مرکز آنژیوگرافی جرجانی واقع در بیمارستان شهیدمحمدی که در تاریخ 31/04/88 راه اندازی شده است شامل دو بخش cat lab و post lab می باشد .

post cat شامل 11 تخت فعال می باشد که 7 روز هفته ودر سه شیفت فعال و آماده ارائه خدمات می باشد و cat lab و ریکاوری نیز در طول شبانه روز فعال می باشد .

تعداد پرسنل cat lab ، 5 نفر پرستار و 2 نفر رادیولوژیست می باشد .

پزشکان این بخش :

دکتر فرشید ی- دکتر نیک پرور- دکتر عبدی- دکتر بلند دکتر عبدالکریمی دکتر عباس زاده دکتر امامی

خدمات قابل ارائه:

 

 آنژیوگرافی عروق کرونر ، آنژیوپلاستی ، فلوروسکوپی ، تعبیه پیس موقت ودائم ، آنالیزورپیس دائم ، آنژیوگرافی ، پریفرال و کاروتید ، آنژیوپلاستی و گرافی عروق کلیه