نام بخش یا واحد : CCU

نام مسئول بخش :سیمین امیری

تعداد کارکنان بخش : پرستاران ( 19 ) ، کمک بهیاران ( 4 ) ، منشی( 1 ) ، خدمات( 2 )

نوع خدمات ارائه شده : انجام نوار قلب ، مانیتورینگ بیماران بستری جهت کنترل ریتم، RATE  ، فشار خون و SPO2  و آموزش به بیماران ، ویزیت روزانه ، مراقبت از بیماران دارای پیس میکر موقت و دائم، آمادگی بیمار قبل و بعد از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی ، آمادگی بیمار قبل از عمل جراحی قلب باز،انجام الکتروشوک کاردیوورژن درمانی، انجام کشیدن مایع آسیت  مایع پلور، اکوکاردیوگرافی بر بالین بیمار و یا ارسال به واحد مربوطه و انجام اکوی تخصص قلب و اکوی مری توسط خانم دکتر نیک پرور، رگ گیری بیماران و کنترل آن از نظر فلبیت و باز بودن آن،دارو درمانی و دادن داروی وریدی با دستگاه سرنگ پمپ ، مراقبت از بیماران بیهوش و اینتوبه، و تغییر پوزیشن آنها جهت جلو گیری از زخم بستر،ساکشن صحیح بیماران نیازمند، انجام پانسمان در صورت نیاز،تزریق زیر جلدی داروها،انجام آزمایشات درخواستی پزشکف کنترل جذب و دفع بیماران ،نوشتن گزارش پرستاری به روش صحیح و استاندارد، ارسال درخواست دارویی به داروخانه از طریق سیستم اچ ای اس

شماره تماس با بخش ( داخلی) : 2098-2099 (ایستگاه اول) و 2099 (ایستگاه دوم)

اسامی پزشکان:

دکتر فرشیری- دکتر نیک پرور- دکتر عبدی- دکتر بلند دکتر عبدالکریمی دکتر عباس زاده دکتر امامی