نام بخش یا واحد : ای سی یو داخلی

 

نام رئیس بخش :دکتر نادر  فیاضی  

 

نام مسئول بخش یا واحد  : خانم فخری کیانی 

 

تعداد کارکنان بخش یا واحد : تعداد پرستار 11نفر تعدادکارگر2نفر (مشترک با بخش ای سی یو مغز اعصاب ) منشی انفر (مشترک با سه بخش )

نوع خدمات ارائه شده در بخش یا واحد : مراقبت های ویژه از بیمارانی که مشکلات  حاد ومزمن تنفسی دارند وهمچنین بیمارانی که دچار مسمومیت های شدید ویا دچار گزشهایی که باعث اختلالات انعقادی می شوند .کلیه بیمارانی که آسیب در سیستم عصبی وعضلانی دارند ونیاز به مراقبت  کامل دارند در این بخش بستری می شوند:

1-کنترل علائم حیاتی  2-کنترل سطح هوشیاری  3-گرفتن آزمایشات وABG طبق دستور پزشک 4-انفوزیون دارو طبق دستور پزشک معالج 5-کنترل درد 6-کنترل جذب ودفع  7-انجام گرافی ونوار قلب در حین بستری 8- همچنین انجام ویزیت روزانه ومشاوره ها 9-انجام فیزیوتراپی 10-انجام آموزشهای لازم در زمان بستری ودر زمان ترخیص  

 

شماره تماس با بخش یا واحد :2103