صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > آی سی یو مغز و اعصاب 

نام بخش : آی سی یو مغز و اعصاب

 

نام مسئول بخش : کورش طارمی صفت

 

تعداد کارکنان بخش یا واحد : پرستار 17نفر کمکی 6 نفر –(کارگر 3نفر در3بخش مشترک)- منشی1نفر(  با 3بخش مشترک )

 

نوع خدمات ارائه شده در بخش یا واحد : خدمات به بیماران مغزی وخونریزی مغزی ، نخاعی مانند تروماها ،از قبیل :اتصال به ونتیلاتور ،ساکشن ،نگهداری بیماران بیهوش از نظر بهداشتی ،تغذیه،حمام ،فیزیوتراپی ،انجام دستورات داروئئ طبق دستورات پزشک  انجام دستورات پاراکلینیک مانند رادیولوژی ،سی تی اسکن ،ام آر ای ودرخواست آزمایشی

 

شماره تماس با بخش یا واحد : 2095 -2020