صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > داخلی فوق تخصصی 

نام بخش : بخش داخی فوق تخصصی(داخلی 1)

نام مسئول بخش : سرکار خانم درخشیده

تعداد کارکنان بخش : 17 پرستار و 4 کمک بهیار و 1 منشی

نوع خدمات ارائه شده در بخش :

- بستری کلیه بیماران در سرویس های خون روماتولوژی غدد گوارش وریه

- انجام شیمی درمانی جهت بیماران سرطانی

- ویزیت روزانه بیماران بستری

- انجام کلیه مشاوره های درخواستی

- تزریق خون و فرآورده های خونی

- انجام پلاسمافرز

آسیت Tap، پلور Tap ،ERCP، - انجام کلیه اقدامات تشخیصی نظیر آندوسکوپی، برونکوسکوپی، کونوسکوپی

شماره تماس با بخش : 2026-2185